Veel gestelde vragen

Bouwkundige keuringen

Waarom zou ik B3E inschakelen voor het maken van een bouwkundig rapport?

B3E kijkt verder! Daar waar de gemiddelde aankoopkeuring niet veel verder gaat dan de basis staat van onderhoud en de technische staat op hoofdlijnen met een standaard keuringsrapport als resultaat kijkt B3E naar het gehele proces. Bijna iedere bestaande woning heeft zo zijn aandachtspunten. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een bouwtechnische keuring je bang maakt of je aankoop enthousiasme wegneemt als dat niet nodig is!

De adviseur neemt je mee door de woning en wijst je op alle aandachtspunten en geeft je tijdens de opname alvast advies en informatie over eventuele oplossingen of verbeteringen. Je krijgt daarmee een veel beter beeld van de woning en een geruster gevoel over de oplossing van de mogelijk aangetroffen gebreken. Een bouwtechnisch rapport heeft als doel je sterker te maken tijdens je aankoop beslissing en niet onzeker!

Maak tijdens de opname dus zeker gebruik van de adviseur als “vraagbaak en persoonlijk adviseur”! Indien gewenst begeleid de adviseur je verder tijdens eventuele renovaties en/of uitbreidingen.

Voldoen de rapporten van B3E aan de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie?

Ja, sterker nog, de rapportages van B3E zijn veel uitgebreider dan de minimale eisen die de Nationale hypotheek garantie hieraan stelt.

Kan ik een bouwkundig rapport ook door een aannemer laten maken?

Een belangrijk uitgangspunt bij het laten maken van een bouwkundig rapport is de onafhankelijkheid. Je wilt natuurlijk graag weten in welke staat de woning is, en wat noodzakelijk is om op lange of korte termijn te investeren, zonder dat hierin het belang van de adviserende partij wordt meegenomen . Uitvoerende partijen zoals aannemers en leveranciers zullen, ondanks hun grote vakbekwaamheid, vaker geneigd zijn te adviseren in het belang van de producten en diensten die zij zelf leveren.

Is een bouwkundig rapport noodzakelijk voor een vrij jonge woning?

Vaak wordt ten onrechte gedacht dat jonge woningen minder risicovolle aankopen zijn dan wat oudere woningen. Tegenwoordig is dit eigenlijk een achterhaalde opvatting. Oudere woningen zijn vaak makkelijker aan te passen en te renoveren dan jongere woningen. Voorbeeld; een on-geïsoleerde spouw is vaak beter na te isoleren dan een geïsoleerde spouw die gevuld is met een verouderd dun isolatiemateriaal. Een planken dakbeschot van een jaren 60 woning is vaak beter na te isoleren dan een dunne slecht  isolerende dakplaat uit de jaren 90. Met het laten maken van een bouwkundig rapport krijgt u meer inzicht in de technische staat en bouwwijze van uw woning en eventueel de mogelijkheden tot woningverbetering. Een oudere woning hoeft dus, vanuit het oogpunt van woning verbetering, helemaal nog niet zo’n slechte keuze te zijn!

Kan ik de kosten voor een bouwkundig rapport van de belasting aftrekken?

Ja, de kosten voor het laten maken van een Bouwkundig rapport zijn normaal gesproken fiscaal aftrekbaar.*

*B3E geeft geen belasting advies. Voor de juistheid van deze informatie en de actuele regelgeving hieromtrent verwijzen wij u naar de belastingdienst.

Hoe lang is een bouwkundig rapport geldig?

Indien er zich in tussentijdse periode geen bijzondere omstandigheden voordoen is een bouwkundig rapport 6 maanden geldig. Het blijft overigens zo dat een keuring altijd een momentopname is. Voorbeeld; als een bouwkundige keuring wordt gedaan na een lange periode van droogte is een lekkage vaak niet zichtbaar.