Monumenten keuring

(aankoop) KEURING Monument

Bij de aankoop van een monumentaal pand is een deskundige keuring onmisbaar. Een monument heeft namelijk naast zijn charmante historische uitstraling ook altijd een bouwkundige historie.  Een groter risico dus! Monumenten en historische gebouwen zijn vaak in het verleden al meerdere malen verbouwd en/of gerestaureerd waarbij soms verbeteringen zijn gedaan, maar soms helaas ook afbreuk is gedaan aan zowel de technische staat als aan de historische waarde. Daarbij komt ook nog eens kijken dat de onderhoudsvraag van monumenten afwijkend is van die van normale gebouwen en bovendien veel meer aandacht vraagt.

 “Maak jezelf geen eigenaar van een miskoop en laat een in monumenten gespecialiseerde deskundige, voor aankoop, je woning beoordelen!”

Je wilt natuurlijk graag weten of het monument dat je op het oog hebt in goede staat is, en bovendien is wil je graag weten wat voor onderhouds verantwoordelijkheid er bij het bezit van een monument komt kijken.

“Het beoordelen en onderhouden van een monument is iets waar specialisten voor nodig zijn!”

 B3E Bouwtechnische Expertise, met al meer dan 20 jaar kennis in het beoordelen en restaureren van monumentale panden, helpt je graag met het technisch beoordelen van je aankoop.  Alle mogelijke monumenten, van 17e-eeuwse boerderij tot aan monumentaal koetshuis of industrieel erfgoed hebben inmiddels de revue gepasseerd.

B3E Bouwtechnische Expertise maakt rapportages die je inzicht geven in hetgeen je op het oog hebt en legt vast waar de risico’s en aandachtspunten liggen.

Je krijgt daarmee duidelijk inzicht in o.a.:
De technische staat van het monument.
De algemene staat van onderhoud.
De kwaliteit van eventueel eerder uitgevoerde restauraties en verbouwingen.
Risico’s op gebruik van materialen inmiddels verboden zijn of grote (veiligheids- of gezondheids) risico’s met zich meebrengen (Gebruik van Asbest,      brandgevaarlijke materialen, inferieure vloeren of dakplaten, loden leidingen, verouderde onbeveiligde elektrische installaties etc..)
 Inzicht in eventuele vervolgstappen die genomen moeten worden voor verbeteringen en/of totale restauratie.

“B3E helpt je de weg te vinden naar goed beheer van je monument en het wonen of werken in en mooi stukje historisch erfgoed!”

Of neem contact op voor meer informatie!